Chỉ thị 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản

Chỉ thị 2196/CT-TTg về tăng cường quản lý thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản. 


Loại Văn BảnDownload
Chỉ thị 2196/CT-TTg Download
08888.1.3456