Cụm công nghiệp Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Cụm công nghiệp Tam An

Địa chỉ: Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Thông tin khác     

– Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trường Lâm

– Diện tích quy hoạch: 49,9ha.

– Tổng VĐT: 185,240,000,000 đồng.

– Cơ sở pháp lý:

+    Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 số 2485/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 UBND tỉnh; Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

+    GCNĐT số 47121000160 (lần đầu: ngày 19/9/2008; lần 2: 11/02/2015).

+     Quyết định thành lập cụm số 2719/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh.

+    Giao đất, thuê đất: QĐ số 2693/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 (32,83 ha), QĐ số 2746/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 (11,96ha), QĐ số 2894/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 (2,48 ha); Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về việc điều chỉnh các Quyết định nêu trên, như vậy tổng diện tích giao đất, thuê đất của Công ty Trường Lâm là 47,27 ha.

+    Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3934/QĐ-UBND ngày 24/11/2008; số 305/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh.

– Mục tiêu ngành nghề thu hút đầu tư: Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch, ít sử dụng lao động, không sử dụng nước phục vụ sản xuất, công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường, công nghiệp điện – điện tử, công nghiệp chế tạo ô tô.

–      Tiến độ đăng ký đầu tư đã được duyệt

+ Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn 2015-2017.

+ Ngày 28/9/2017, chủ đầu tư đã có văn bản xin gia hạn tiến độ đầu tư sang giai đoạn 2018-2020.

+ Ngày 09/7/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 7076/UBND-CNN không chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam An.

cụm công nghiệp tam an long thành

    LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0922.618.618 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.    08888.1.3456