Để chứng minh là căn hộ duy nhất thì phải làm thủ tục gì?

Để chứng minh là căn hộ duy nhất thì phải làm thủ tục gì?

Câu hỏi: 

Tôi có căn hộ và sắp bán. Xin cho tôi hỏi, tôi phải nộp những loại thuế gì và bên mua phải nộp thuế gì khi chuyển nhượng căn hộ? Cụ thể từng loại thuế được tính thế nào? Tôi nghe nói là sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu như đây là nhà/ căn hộ duy nhất của người đó. Vậy để chứng minh là căn hộ duy nhất thì phải làm thủ tục gì? 

Kính gửi Quý bạn đọc

Để chứng minh là căn hộ duy nhất thì phải làm thủ tục gì?

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vn vàCông ty luật hợp danh Thiên Thanh xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau: 

Thứ nhất: Bạn và người nhận chuyển nhượng căn hộ có thể thỏa thuận Ai là người phải nộp những khoản thuế nào. Nếu không thỏa thuận được thì theo quy định của pháp luật bạn sẽ phải đóng Thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ.

Theo quy định của Luật thuế 2007 về việc nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan, cụ thể như sau:

a) Giá chuyển nhượng bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng;

b) Giá mua bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm mua;

c) Các chi phí liên quan được trừ căn cứ vào chứng từ, hoá đơn theo quy định của pháp luật, bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất; chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lấp mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất; các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản.

2. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản.

3. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp không xác định được giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

4. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.”

Điều 23. Biểu thuế toàn phần

1. Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật này.

2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

Để chứng minh là căn hộ duy nhất thì phải làm thủ tục gì?


Theo quy định của nghị định số 45/2011/NĐ-CP về Lệ phí trước bạ ngày 17 tháng 6 năm 2011 thì bạn sẽ phải đóng lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

Thứ hai: Theo quy đinh của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 về các trường hợp được miễn thuế cụ thể như sau:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Theo quy định của thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30/9/2008 về hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-Cp ngày 08/9/2008 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân tại mục III CÁC KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ:

“2.5. Căn cứ xác định thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do người chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.”

Nếu bạn thuộc trường hợp trên thì bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456