Diện tích đất tối thiểu để tách thửa đất ở Đồng Nai?

Diện tích đất tối thiểu để tách thửa đất ở Đồng Nai?

Câu hỏi:

Kính chào các luật sư, tôi có 1000m2 đất vườn ở xã Long Phước huyện Long Thành – Đồng Nai,và có ý định bán một ít. Tôi xin hỏi diện tích tối thiểu mà tôi có thể bán và tách sổ cho người mua, và tôi có thể chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư được không? Diện tích tối thiểu bao nhiêu và nếu có thể đổi 100m2 thì tôi phải đóng phí bao nhiêu tiền ? 

Xin cảm ơn Cafe luật.


Kính gửi: Quý bạn đọc

Diện tích đất tối thiểu để tách thửa đất ở Đồng Nai?

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịchDiaOcOnline.vn và Công ty Luật Giải Phóng xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Cafe Luật xin phúc đáp đến bạn như sau: 

Theo quy định tại Quyết định Số: 68/2009/QĐ-UBND Về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

Điều 4. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất

a) Đối với loại đất ở: xã Long Phước, huyện Long Thành diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng tám mươi mét vuông (80m2).

b) Đối với đất loại đất nông nghiệp

Các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh diện tích tối thiểu được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn năm trăm mét vuông (500m2).

Như vậy, nếu bạn muốn bán đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu để tách thửa và bán là 500 m2 Căn cứ tại điều 30 Nghị Định 181 quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất: để được chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở, thì tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Nếu chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (quy hoạch định hướng). Trường hợp việc chuyển mục đích sử dụng đất của bạn phù hợp với quy hoạch như nói trên, thì bạn có thể nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích cần chuyển tối thiểu là 80 m2 . mức phí phải đóng khi chuyển mục đích sử dụng đất là: 

Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất có qui định như sau :


2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được cụng nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

c) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp; 

– Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp.

***

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456