Hình ảnh thi công công trình TBA 110kV KCN – Công Nghệ Cao Long Thành

Tên dự án: TRẠM BIẾN ÁP 110kV KHU CÔNG NGHIỆP – CÔNG NGHỆ CAO LONG THÀNH

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành

Đơn vị thi công: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm

Địa điểm thi công: Khu Công Nghiệp – Công Nghệ Cao Long Thành, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai

2. Phạm vi công việc: Khảo sát, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng Công trình Trạm biến áp 110kV Khu Công Nghiệp – Công Nghệ Cao Long Thành

3. Tiến độ thi công: Thời gian thi công 12 tháng

4. Hình ảnh thi công:

kcn amata long thành
kcn amata long thành
kcn amata long thành
kcn amata long thành
08888.1.3456