Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ quá 10 ngày không nộp thuế sẽ bị phạt có đúng không?

Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ quá 10 ngày không nộp thuế sẽ bị phạt có đúng không?

Câu hỏi: 

Tôi vừa mua một mảnh đất nông nghiệp, thủ tục công chứng đã hoàn tất đầy đủ, và tôi đã gửi phòng một cửa để đính chính lại sổ đỏ, cán bộ phòng một cửa có đưa cho tôi giấy hẹn sau một tháng đến lấy. Tôi vẫn băn khoăn vì nghe nói nếu hồ sơ mà quá 10 ngày không nộp thuế thì sẽ bị phạt 2 lần, như vậy có đúng không? Xin luật sư tư vấn giúp tôi. 

Kính gửi Quý bạn đọc

Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ quá 10 ngày không nộp thuế sẽ bị phạt có đúng không?

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vn vàCông ty luật hợp danh Thiên Thanh xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau: 

Luật Đất đai năm 2003 quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

Điều 127. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. 

2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

Như vậy, sau khi tiếp nhận hồ sơ của bạn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ phải gửi hồ sơ sang cơ quan thuế để tính thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. Trong trường hợp bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo thuế cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và bạn đến bộ phận một cửa, nhận thông báo thuế để đi nộp thuế. Trong trường hợp này, sau 10 ngày kể từ ngày nhận thông báo thuế mà bạn không đi nộp thuế thì mới bị phạt, chứ không phải tính từ ngày nộp hồ sơ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456