Không muốn con nuôi được hưởng thừa kế phải làm như thế nào?

Không muốn con nuôi được hưởng thừa kế phải làm như thế nào?

Câu hỏi: 

Cha mẹ tôi có người con nuôi mà cha mẹ tôi nuôi từ nhỏ nhưng đến năm 14 tuổi thì chị ấy bỏ về cha mẹ đẻ của chị ấy, và từ đó đến nay chị không đến thăm cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi có 6 người con ruột. Hiện cha mẹ tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh. Xin cho tôi hỏi: Người con nuôi của cha mẹ tôi có được thừa kế tài sản của cha mẹ tôi để lại không và được hưởng như thế nào? Nếu chúng tôi không muốn chia tài sản cho chị ấy thì phải làm gì cho đúng pháp luật? Xin cám ơn luật sư! 

Kính gửi Quý bạn đọc

Không muốn con nuôi được hưởng thừa kế phải làm như thế nào?

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vn vàCông ty luật hợp danh Thiên Thanh xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau: 

Trong thư yêu cầu, bạn chỉ đề cập đến việc “cha mẹ tôi có người con nuôi mà cha mẹ tôi nuôi từ nhỏ”, chứ không đề cập đến khía cạnh pháp lý của việc nhận con nuôi của bố mẹ bạn có hợp pháp hay không. Bởi theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, quy định: “Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.” Như vậy, để được xem là con nuôi hợp pháp thì việc nuôi con nuôi của cha mẹ bạn phải được đăng ký tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú của cha mẹ bạn hoặc của người con nuôi kia. 

Trong trường hợp mối quan hệ nuôi con nuôi là hợp pháp thì người con nuôi kia có quyền và nghĩa vụ như con đẻ đối với việc thừa hưởng di sản thừa kế từ cha mẹ bạn để lại. 

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005, hàng thừa kế được quy định như sau: Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật 

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; Việc người con nuôi có được nhận di sản hay không không phụ thuộc vào ý chí của các bạn mà phụ thuộc vào ý chí của cha mẹ bạn (tức là những người để lại di sản) và/hoặc phụ thuộc vào quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp này, nếu cha mẹ bạn muốn truất quyền hưởng di sản thừa kế của người con nuôi này thì cha mẹ bạn phải chỉ định rõ trong di chúc về việc phân chia tài sản sau khi chết. Theo quy định tại khoản 1, Điều 648 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì người lập di chúc có quyền “Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456