Làm thủ tục để sang tên qsd đất như thế nào?

cafe luat

Câu hỏi: 

Gia đình tôi hiện đang sống tại quận Hoàng Mai, hà Nội. Năm 2008, khi nhà nước có quyết định: muốn đăng ký làm sổ đỏ thì phải có hộ khẩu tại Hà Nội. Do thời điểm đó tôi chưa có hộ khẩu thường trú nên gia đình tôi đã nhờ Bác (chị gái ruột của mẹ tôi) đứng tên sổ đỏ. Hiện nay, gia đình tôi muốn đổi lại tên sổ đỏ thành tên mẹ tôi hoặc tôi. Gia đình Bác tôi có 3 người con và chồng của Bác. Vậy kính mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.


Để chuyển quyền sử dụng đất sang tên mẹ bạn hoặc bạn trong trường hợp này thì bạn hãy nhờ bác bạn (người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay) làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất sang tên cho bạn hoặc mẹ bạn. Về trình tự, thủ tục đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, Điều 129 Luật Đất đai quy định cụ thể như sau:


Điều 129.Trình tự, thủ tục đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất
 


1. Việc nộp hồ sơ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được quy định như sau:
 


a) Hồ sơ thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;


b)… Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất gồm văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định của tổ chức tặng cho quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.


2. Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.


Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, người nhận quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.
 


***
DiaOcOnline.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456