Nghị định 24/2012/NĐ-CP về kinh doanh vàng miếng

Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP do Thủ tướng ký ban hành ngày 3-4 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-5 tới, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định.


Loại Văn BảnDownload
Nghị định 24/2012/NĐ-CP Download
08888.1.3456