Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định 64/2012/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD). 

Theo nghị định này, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp GPXD các trường hợp GPXD mới, bao gồm GPXD tạm, GPXD điều chỉnh, di dời không được quá 20 ngày làm việc đối với công trình, 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn. Còn đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn GPXD sẽ không quá 10 ngày làm việc. Các GPXD chỉ được gia hạn một lần với thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng.

Loại Văn BảnDownload
Nghị định 64/2012/NĐ-CP Download
08888.1.3456