Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Tp Thủ Dầu Một đến năm 2020

TTĐT – Ngày 26/6/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020.
 
Theo đó, mục tiêu đến năm 2015, xây dựng đô thị Thủ Dầu Một trở thành đô thị loại II – thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương gồm: 12 phường và 02 xã; đến năm 2020 là đô thị loại I gồm 14 phường và là quận thuộc thành phố Bình Dương. Đồng thời xây dựng Thủ Dầu Một trở thành đô thị phát triển, năng động, có sức cạnh tranh cao trong tỉnh, trong nước; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và cơ hội đầu tư thuận lợi.
 
tp thu dau mot
 
Đến năm 2020, Thủ Dầu Một  trở thành đô thị loại I 
 
Đến năm 2015, Thủ Dầu Một có quy mô dân số là 374.825 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 90,66%; đến năm 2020 dân số toàn đô thị là 515.520 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%. Về phát triển không gian đô thị, Thủ Dầu Một phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm và nguyên tắc phát triển: cân bằng sự phát triển không gian và kinh tế tại các trung tâm đô thị khác nhau; tổ chức phát triển không gian theo nguyên tắc “đô thị nén” trung bình; thiết kế mạng lưới đường và giao thông công cộng rõ ràng cho từng khu vực đô thị; củng cố cấu trúc quan trọng của cảnh quan sông rạch đối với cấu trúc đô thị; tạo ra ưu điểm nổi bật cho thành phố trung tâm của Bình Dương. Đô thị Thủ Dầu Một trong tương lai được chia thành ba khu vực chính: khu vực phía Nam Thủ Dầu Một, khu vực phía Đông – Bắc Thủ Dầu Một và khu vực phía Tây Thủ Dầu Một.
 
Về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, sẽ không phát triển thêm khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Thủ Dầu Một ngoài 6 khu công nghiệp hiện có. Các cơ sở sản xuất công nghiệp phân tán trong đô thị sẽ được di dời vào khu công nghiệp hiện có giai đoạn năm 2020 và năm 2030. Đồng thời phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp du lịch trong đô thị Thủ Dầu Một.
 
Quy hoạch cũng xác định, đến năm 2015, tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt 85%, đến năm 2020 đạt 95% và hoàn chỉnh khu xử lý nước thải có khả năng xử lý thải công suất 82.000m3/ngày, sau năm 2020 đạt công suất 110.000m3/ngày; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt tỷ lệ 95%, đến năm 2020 đạt 100%. 
 
Nguồn binhduong.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456