Quyết định 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 61/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

Loại Văn BảnDownload
Quyết định 61/2011/QĐ-TTgDownload
08888.1.3456