Thời hạn để từ chối nhận di sản là 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế

Thời hạn để từ chối nhận di sản là 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế

(DiaOcOnline) Ông bà Nội tôi mất hơn 20 năm ,có để lại 5000ha đất (không có di chúc), phần đất này do một cô và một chú tôi trông coi ,các chú bác khác đều ở Sàigòn .Gần đây, tôi được biết người chú ở dưới quê đã tự làm Tờ từ chối di sản thừa kế, tự ký tên của các chú bác ở Saigòn để làm sổ đỏ do chú đứng tên .

Xin hỏi pháp luật sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp này.


Kính gửi: Quý bạn đọc

Thời hạn để từ chối nhận di sản là 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịchDiaOcOnline.vn và Công ty Luật Giải Phóng xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Cafe Luật xin phúc đáp đến bạn như sau: 

Theo quy định tại Điều 642 Bộ luật dân sự quy định về từ chối nhận di sản

Điều 642. Từ chối nhận di sản 


1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

Như vậy, văn bản từ chối nhận di sản mà chú bạn làm không có hiệu lực pháp luật vì đã quá thời hạn 6 tháng.

Theo quy định tại điều 645 BLDS Thời hiệu khởi kiện về thừa kế

Điều 645. 


Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Hiện tại đã hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế, nên các đồng thừa kế chỉ có thể yêu cầu tòa án chia tài sản chung, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quyd dịnh tại Nghị Quyết Số: 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình 

2. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện liên quan đến thừa kế

Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế


Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết .

Nếu đáp ứng điều kiện trên, các đồng thừa kế nộp đơn gửi ra TAND nơi có di sản thừa kế để được chia tài sản chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456