Thông qua Quy hoạch phát triển đô thị Nam Tân Uyên đến năm 2020

TTĐT – Chiều 07 – 5, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì phiên họp UBND tỉnh lần thứ 23 để thông qua Quy hoạch phát triển đô thị Nam Tân Uyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch). Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị.
Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, ranh giới quy hoạch đô thị Nam Tân Uyên gồm 3 thị trấn và 7 xã: Thị trấn Tân Phước Khánh, thị trấn Uyên Hưng, thị trấn Thái Hòa, xã Thạnh Phước, Thạnh Hội, Bạch Đằng, Khánh Bình, Tân Hiệp, Vĩnh Tân và Hội Nghĩa với diện tích tự nhiên 17.503ha. Đến năm 2020, đô thị Nam Tân Uyên đạt đô thị loại III với 10 đơn vị hành chính cấp phường, quy mô dân số 220.000 người. Mô hình phát triển đô thị với nhiều khu vực khác nhau: cải tạo chỉnh trang khu vực cũ, kết hợp xây dựng mới và hiện đại hóa.
Thông qua Quy hoạch phát triển đô thị Nam Tân Uyên đến năm 2020
Đến năm 2020, đô thị Nam Tân Uyên đạt đô thị loại III với 10 đơn vị hành chính cấp phường, quy mô dân số 220.000 người
Đơn vị tư vấn cũng đưa ra 4 phương án lựa chọn vị trí trung tâm đô thị Nam Tân Uyên. Dựa trên ưu điểm của các phương án, đơn vị tư vấn đề xuất chọn phương án vị trí trung tâm đô thị Nam Tân Uyên sẽ là thị trấn Uyên Hưng hiện hữu kết hợp với cải tạo và xây dựng mới hiện đại.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Lê Thanh Cung đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch chung dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển vùng mà Chính phủ đã phê duyệt; quy hoạch chung phát triển đô thị Bình Dương; quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020; phân chia các giai đoạn phát triển thành: 2011 đến 2015, 2015 đến 2020, 2020 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Chủ tịch cũng lưu ý, phát triển hệ thống giao thông kết nối trung tâm đô thị Nam Tân Uyên với cảng Tân Ba; phát triển không gian đô thị thêm 2 xã Phú Chánh và Tân Vĩnh Hiệp; thống nhất vị trí trung tâm đô thị Nam Tân Uyên vẫn giữ nguyên ở thị trấn Uyên Hưng nhưng có sự cải tạo và xây dựng mới hiện đại; đến năm 2030 phát triển đô thị Nam Tân Uyên theo hướng công nghiệp – dịch vụ, sau năm 2030 phát triển thành phố Nam Tân Uyên theo hướng công nghiệp – dịch vụ đô thị. Bên cạnh đó, trong quá trình quy hoạch phải giữ nguyên được hiện trạng các khu di tích lịch sử; đồng thời quan tâm đến hệ thống cung cấp nước, thoát nước sinh hoạt cho đô thị; phát triển thêm các Khu công nghiệp, Khu dân cư, đặc biệt phát triển các Khu đô thị dịch vụ. 
Nguồn binhduong.gov.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456