Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định mới về thuế TNCN khi chuyển nhượng đất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo đó, từ ngày 1-7, cá nhân chuyển nhượng BĐS phải có mã số thuế thuế TNCN. 

Thông tư có nêu: đối với người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là cá nhân, cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế khi nhận hồ sơ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm đầu tiên.


Loại Văn BảnDownload
Thông tư 80/2012/TT-BTC Download

08888.1.3456