Tp.HCM “siết” quản lý sàn bất động sản

UBND Tp.HCM vừa ban hành chỉ thị về việc quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Tp.HCM “siết” quản lý sàn bất động sản

Không ít sàn giao dịch bất động sản tại Tp.HCM là do chủ đầu tư lập nên để bán sản phẩm của mình – Ảnh minh họa.


Theo đó, để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng cần sớm hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các hoạt động môi giới, định giá và quản lý sàn giao dịch bất động sản.

Đặc biệt, cơ quan này phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

UBND Tp.HCM yêu cầu Sở phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng danh sách các sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động và tên các sàn giao dịch vi phạm quy định pháp luật.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phải phối hợp với các sở, ngành liên quan, quận, huyện và Hiệp hội Bất động sản thành phố nghiên cứu đề xuất những chính sách để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; xây dựng tiêu chí đánh giá sàn giao dịch bất động sản và hàng năm có tổng kết, đánh giá, phân loại sàn giao dịch bất động sản báo cáo UBND thành phố.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng cung cấp thông tin về tình hình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Định kỳ 6 tháng phải cung cấp cho Sở Xây dựng danh sách doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư; doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp tạm ngưng hoặc bị cấm hoạt động; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và lãnh đạo thành phố.

UBND thành phố cũng yêu cầu một số sở, ngành khác như: tài nguyên và môi trường, tài chính, cục thuế, cục thống kê… thực hiện nghiêm chỉnh, chặt chẽ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực môi giới, giao dịch bất động sản trong phạm vi mình quản lý.

Theo thống kê, trên địa bàn Tp.HCM hiện có khoảng 400 sàn giao dịch bất động sản lớn nhỏ, hoạt động trải đều trên nhiều quận, huyện của thành phố. 

Tuy nhiên, dù số lượng sàn phát triển khá nhanh, song nhìn chung lượng giao dịch bất động sản qua sàn trong thời gian qua vẫn đạt thấp, trong khi tính chuyên nghiệp tại nhiều sàn còn yếu. Phần lớn các sàn giao dịch do chủ đầu tư tự thành lập để bán sản phẩm của chính mình. Vì vậy, tính cạnh tranh thấp, nhu cầu chia sẻ thông tin chưa cao, không ít sàn không xây dựng chiến lược lâu dài và chỉ mang tính chất đối phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

08888.1.3456